Bygge passivhus

– Engasjerende og spennende prosess

– De ansatte ble engasjerte og motiverte av å være med på prosjektet, spesielt etter at vi begynte å teste tettheten på utført arbeid. Vi ble stolte av de gode resultatene, sier prosjekteringsleder Bjørn Hauge i BundeBygg.

Miljøhuset GK er BundeByggs første prosjekt med passivhusstandard og det har gitt mersmak. Han mener at utfordringen er de høye kvalitetskravene til byggeprosessen i passivhusprosjekter.
– Løsningene som var tegnet var vi trygge på og ikke i tvil om at vi kunne gjennomføre. Det er ikke forskning, men det er et faktum at det har vært syndet mye i vår bransje, og når vi bygger med passivhusstandard er det nødvendig at det hele tiden gjøres en god jobb og at retningslinjene følges. Punkterte vi en vegg så måtte den tapes slik at den ble helt tett igjen. Hvis vi ikke gjorde det, ville konsekvensene være at vi ikke bestod trykktestene, sier Hauge.

Han sier prosjekteringen ble mer detaljert enn i et vanlig prosjekt, på grunn av de strengere standardene.

– Men det er viktig å understreke at det er en kjent og kjær byggemetode som vi har praktisert ganske lenge, sier en småironisk Hauge.

Det ble gjennomført noe kursing før oppstart. Men det var ikke nødvendig med omfattende kursing om metodikk, heller om bevisstgjøring om konsekvenser ved dårlig utført arbeid.
– Det var mange fagfolk som fikk seg en ahaopplevelse. Punktering av en vegg får konsekvenser. Det var viktig å bevisstgjøre og få folk på allerten. I tillegg har vi hatt en god bas og god formann som har styrt dette prosjektet veldig bra.


Entusiasme i prosjektet

Det å være med å bygge det første private næringsbygget med passivhusstandard skapte entusiasme i organisasjonen.
– Spesielt da vi fikk så gode resultater under målingene, ble folk engasjert. De ble rett og slett gira og det vedvarte helt til vi fikk den siste testen som viste 0,23, under halvparten av kravet på 0,6 luftutvekslinger, sier Hauge.

– Det er viktig å huske på at det handler om å gjøre en god jobb og å være bevisst under hele byggeprosessen. Det tar like lang tid å gjøre en dårlig jobb som en god jobb.

www.bundebygg.no