Hva er passivhus

Hva er et passivhus?

Et passivhus har et veldig lavt energibehov for oppvarming sammenlignet med vanlige hus. Det kan være helt ned mot 60 kWh per m2 sammenlignet med et C-merket hus som kan bruke opp til 158 kWh.

Årsaken til at det kalles passivhus, er at det benyttes passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

Passivhuskonseptet er i seg selv meget enkelt og baserer seg på kjent og utprøvd teknologi. 

Hovedgrepene er passive tiltak med meget lang levetid, som god isolering, kraftig reduserte luftlekkasjer, meget godt isolerte vinduer og dører samt minimering av kuldebroer.

For å få til god luftkvalitet samtidig som energibruken holdes lavt, må man ha et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning. Behovsstyring av tekniske installasjoner er et annet  viktig tema.

Kilde: Lavenergiprogrammet.no