Få Enova-støtte

Slik kan du få Enova-støtte

Enova støtter deg som vil oppføre, rehabilitere eller drifte morgendagens energigjerrige bygg.


Enova vil endre det norske eiendomsmarkedet slik at standarden raskest mulig blir passivhus. På lengre sikt er Enovas mål at alle nybygg skal forsyne seg selv med den energien de trenger. Dette er imidlertid ikke nok.

Åtte av ti eiendommer som skal benyttes om 40 år er nemlig allerede bygd. Enova har av den grunn opprettet støtteprogrammer for å maksimere energieffektiviteten også i den eksisterende bygningsmassen.

Du kan dermed få støtte til å utrede passivhus, til å bygge passivhus og lavenergibygg, og til rehabilitering.

Du kan lese mer her:
http://www.enova.no/finansiering/naring/industri/70/0

Og du kan søke her:
http://soknad.enova.no/