Bli med på laget - for et bedre miljø!

Våre medarbeidere jobber for bedre helse, trivsel og arbeidsforhold i bygninger. Målet er energibesparing i nye og eksisterende næringsbygg


Læring i tverrfaglig miljø

Arbeid med innemiljø og energi i bygg krever tverrfaglig kunnskap. GK har spesialkompetanse innen fagene ventilasjon,

 

byggautomasjon, kulde, energi, renrom og VVS/vannbårne energisystemer.


Godt arbeidsmiljø

Samarbeid og tverrfaglige utfordringer skaper gode betingelser for fellesskap. Det gode arbeidsmiljøet blir gjerne fremhevet som en

 

viktig årsak til at mange trives og blir værende i GK i lang tid.


Karrieremuligheter og fleksibilitet

I GK vektlegger vi faglig og personlig utvikling! Vi har tradisjon for å rekruttere våre ledere og spesialister internt, noe som gir gode karrieremuligheter for deg som ønsker å utvikle deg videre.

 

Vår geografiske utstrekning gir også muligheter til intern forflytning.
På gk.no finner du oversikt over ledige stillinger.