Dette er GK

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye og eksisterende næringsbygg innen ventilasjon, byggautomasjon, rør og kulde. Som rådgivere ser GK hele byggets livssyklus under ett og sørger for framtidsrettede løsninger, hvor vi spesielt vektlegger miljø og økonomi. GK har ca. 2750 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark og en omsetning på nærmere 5 milliarder kroner.


Energieffektivisering

Førti prosent av energibruken i Norge går til drift av bygninger – til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. GK har alltid jobbet med energi og energieffektivisering. 

 

 

Hos oss anses ikke energi verken som et eget fag eller et produkt vi leverer, men er en kompetanse som er integrert i alle våre arbeidsområder


Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget har flere viktige funksjoner: Å fjerne forurensing og varmeoverskudd, og tilføre tilstrekkelig med ren frisk luft slik at et godt inneklima skapes for å gi økt produktivitet og

 

 

bedre trivsel. Behovstilpasset ventilasjon er viktig for å redusere energibruken.


Byggautomasjon

Ved bruk av IT og web-baserte løsninger kan man samkjøre byggets tekniske anlegg og oppnå et såkalt «intelligent bygg» med optimal drift av ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring.

 

 

Riktige automasjonsløsninger er en forutsetning for å oppnå et optimalt innemiljø og maksimal energiutnyttelse.


Rør

Dette fagområdet omfatter alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg,

 

 

varmepumper, kjøle- og sprinkleranlegg, samt sanitær- og baderom.


Kulde

Kjøle- og kuldesystemer benyttes til avkjøling av ventilasjonsluft og romkjøling i bygg. Det benyttes også til kjøle- og fryserom i næringsmiddelindustrien.

 

 

Varmepumpeteknologi, som er en del av kuldeprosessen, benyttes i økende grad til oppvarming.


Elektro

GK Elektro leverer komplette elektrotekniske løsninger til privatboliger, skoler, offentlige institusjoner, industri og private næringsbygg.

Selskapet har som målsetning å bli en ledende elektroentreprenør med avdelinger og aktivitet i alle Norges regioner.
  

 

 

For å sikre en god og helhetlig koordinering tar GK Elektro ved stadig flere prosjekter ansvaret som totalteknisk elektroentreprenør.