Ute/bygg

Varmepumper

Tilrettelagt for solfangere

Vegger

Tetting av gjennomføringer

Vinduer

Solceller på taket

Luft til vann-varmepumper

Sentralt i de energieffektive løsningene er luft til vann-varmepumpene. Det er varmepumper som gir cirka tre ganger så mye energi som de tilføres. Samme maskin står for avkjøling og oppvarming. Ikke bare spares miljøet for produksjon av én maskin, men vedlikeholdskostnadene reduseres også.

Varmepumper

Tilrettelagt for solfangere

Det er lagt opp løsninger for plassering av solfangere på taket. Solfangerne kan dekke deler av energien til varmt tappevann. GK skal måle reelt varmtvannsforbruk i bygget, og vil deretter avgjøre om det er lønnsomt å investere i et slikt anlegg.

 

 

 

 

 

 

3D Illustrasjon: Aventa

Tilrettelagt for solfangere

Vegger

Det er ikke noen absolutte krav til tykkelsen på veggene eller tak, men kravet i forhold til luftlekkasje er at det ikke må overstige 0,6 luftutvekslinger per time. Miljøhuset GK har under halvparten av dette, med en luftutveksling på 0,23. 

Vegger

Tetting av gjennomføringer

For at lekkasjene fra bygningen skal være minst mulig er det svært viktig med tetting rundt gjennomføringer, slik som større og mindre og kanaler og rør som går gjennom veggen. Det er viktig å bruke mansjetter, tape og fugemasse som er spesialtilpasset formålet. Nøyaktig og riktig montasje er også avgjørende for å oppnå god tetthet.

Tetting av gjennomføringer

Vinduer

Sammenlignet med lavenergivinduer er varmetapet gjennom vinduer til passivhus redusert til det halve. Dette oppnås ved å bruke tre-lags energivinduer og spesielle vinduskarmer med en meget høy isolasjonsevne.
Ikke bare er vinduene energisparende, men temperaturen på innsiden av glasset er nesten identisk med romtemperaturen, selv ved minus 10 grader. Også støydempingen er optimal, og ingen lyder fra den trafikkerte hovedveien utenfor kan merkes inne i bygningen.

Vinduer

Taket benyttes til produksjon av strøm som går inn i driften av bygget. På fine dager med mye sol og lav energibruk vil overskuddsproduksjonen kunne selges tilbake på strømnettet.

Solceller på taket
Kontor

Bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK

Miljøhuset GK er Norges første private næringsbygg som er bygget med passivhusstandard. Det betyr at energibruken skal helt ned mot 65 kWh/m2, sammenlignet med 158 kWh for å få energimerke C.

Å bygge med passivhusstandard medfører spesielle krav til tetthet, materialer og metoder, samt at GK har tatt hele sitt spekter av tjenester og produkter i bruk for å redusere energibruken.

Å bygge med passivhusstandard medfører spesielle krav til tetthet, materialer og metoder, samt GK har tatt hele sitt spekter av tjenester og produkter i bruk for å redusere energibruken.

Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og alle de spesielle løsningene som er tatt i bruk. Det er bare å klikke seg gjennom bygningen for å få vite mer.