Teknisk rom 2

Energieffektive aggregater

Energieffektive aggregater

6 store ventilasjonsaggregater som er overdimensjonert for å oppnå redusert trykktap i systemet. På grunn av overdimensjonering og lavt trykktap får man lavere SFP, såkalt spesifikk vifte-effekt, som er et mål på den elektriske effekten som trengs for å transportere luften gjennom anlegget. Lavere SFP betyr dermed redusert energibruk. Ventilasjonsaggregatene har en gjenvinningsgrad av varme fra den brukte luften på 86-87 prosent, mot 80prosent i tradisjonelle løsninger. Utenfor driftstiden («nattdrift») og med behov for oppvarming i bygget, startes aggregatene i «resirkulasjonsmodus», luften sirkuleres rundt i bygget uten å tilføre uteluft og ettervarmes av varmebatteriene i aggregatene.

Energieffektive aggregater
Teknisk rom 1 Kontor

Bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK

Miljøhuset GK er Norges første private næringsbygg som er bygget med passivhusstandard. Det betyr at energibruken skal helt ned mot 65 kWh/m2, sammenlignet med 158 kWh for å få energimerke C.

Å bygge med passivhusstandard medfører spesielle krav til tetthet, materialer og metoder, samt at GK har tatt hele sitt spekter av tjenester og produkter i bruk for å redusere energibruken.

 

Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og alle de spesielle løsningene som er tatt i bruk. Det er bare å klikke seg gjennom bygningen for å få vite mer.