Teknisk rom 1

Felles varme og kjøleanlegg

Kjøler datarom

Airsep-system

Felles varme og kjøleanlegg

Røropplegget for oppvarming og kjøling er halvert. Tradisjonelt kjøres isvann og varmtvann i separate rør, men i Miljøhuset får oppvarming og kjøling ett rør på deling. Utetemperaturen definerer om det kjøres isvann eller varmtvann.

Felles varme og kjøleanlegg

Kjøler datarom

Det er en egen isvannmaskin for kjøleanlegget for datarom, som må kjøles hele året. Overskuddsvarmen brukes til å varme lokalene om vinteren og til å varme forbruksvann hele året.

Kjøler datarom

God vannkvalitet er viktig

Airsep-systemet fjerner luft fra vannet som brukes til kjøling og oppvarming. Jo mindre luft det er i vannet, desto bedre blir energitransporten når det fraktes rundt. Det gir høyere energioverføringsgrad for vannet som benyttes til kjøling og oppvarming ved at sirkulasjonsmengden økes. Dessuten reduseres korrosjon, behovet for vedlikehold, samtidig som levetiden økes for en rekke av komponentene i det vannbårne energisystemet.

Airsep-system
Teknisk rom 2

Bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK

Miljøhuset GK er Norges første private næringsbygg som er bygget med passivhusstandard. Det betyr at energibruken skal helt ned mot 65-60 kWh/m2, sammenlignet med 158 kWh for å få energimerke C.

Å bygge med passivhusstandard medfører spesielle krav til tetthet, materialer og metoder, samt at GK har tatt hele sitt spekter av tjenester og produkter i bruk for å redusere energibruken.

Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og alle de spesielle løsningene som er tatt i bruk. Det er bare å klikke seg gjennom bygningen for å få vite mer.