Kontor

Lindinvent

Grenstav

Celler i landskap

Minimere kuldebroer

Damp- og vindsperrer

Sentral driftskontroll

Behovsstyrt ventilasjon

Ventilasjonssystemet Lindinvent består av aktive ventiler som styrer både tilførsel av friskluft og temperatur i bygningen. Hver ventil har et lite kretskort, og ser i praksis ut som en liten PC. Ventilen har en bevegelsessensor som registrerer om det er mennesker i lokalene. Står et rom tomt reduseres tilførselen av luft til et minimum.
Fordi kontorer og møterom ofte står tomme i 60-70 prosent av tiden, er det svært viktig at energibruken er så lav som mulig i den tiden de er tomme. Lindinvent-løsningen er en garantist både for godt inneklima og reduserte kostnader.

Detaljert videofilm Lindinvent-løsning: https://vimeo.com/50278703


 

Lindinvent

Varmeelementer i grenstavene

Fordi ventilasjonssystemet også styrer temperaturen er det ikke radiatorer i Miljøhuset GK. Denne løsningen er tilstrekkelig for normale, norske vintertemperaturer, men GK har utviklet en løsning for langvarige perioder med ekstremkulde.

I et kontorlandskap er det grenstaver, som inneholder lys, elektrisitet, tele og data. GK integrerte et varmeelement i selve grenstaven og ved milde vintre vil behovet for dette varmeelementet ikke være til stede. Dermed har vi utnyttet eksisterende infrastruktur og vi unngikk derfor en løsning med radiatorer. Denne løsningen er kun mulig med godt isolerte vegger, slik de er i et passivhus.

Grenstav

Celler i landskap

Miljøhuset GK har i stor grad landskapsløsninger, men bygningsteknisk er det løst slik at et landskap kan deles opp i cellekontorer, hvor hver celle får tilgang til ventilasjon, lys, data og tele.

Celler i landskap

Minimere kuldebroer

Det er vanskelig å bygge helt uten kuldebroer, men i dette prosjektet er det gjort mye for å unngå dem. Bærende søyler er lagt inn i huset. I de tilfeller hvor stendere er i kontakt med ytterveggene er det brukt stendere med skum i midten. Skummet vil da fungere som isolasjon og stanse kulden før den kommer inn i bygningen.

Minimere kuldebroer

Damp- og vindsperrer

Inne i bygningen dannes det fukt (damp) som tas opp i luften. Varm luft kan ta opp mer fukt enn kald luft. Det er derfor mer vanndamp i luften inne enn ute i den kalde årstiden. Vanndamp vil kunne trenge inn i vegger, tak og gulv, nedkjøles og kondenseres. Dette reduserer isoleringsevnen og vil kunne skade konstruksjonen. Det er derfor svært viktig at dampsperrene er uskadet og at det utvises nøyaktighet ved gjennomføringene. Dette gjelder også vindsperrene, som skal hindre utendørsklimaet å komme inn.

Damp- og vindsperrer

Sentral driftskontroll
– hjernen i bygget

SD-anlegget styrer, regulerer og overvåker de tekniske installasjonene i Miljøhuset GK og er dermed det viktigste verktøyet for effektiv drift. Anlegget gir full kontroll over ventilasjon, varme, kjøling og elektrotekniske systemer. Det varsles automatisk med melding ved driftsforstyrrelser.
I tillegg er det installert et energioppfølgingssystem som kontinuerlig overvåker energibruken i bygget slik at optimal energibruk oppnås.
Med planlagt og aktiv bruk av systemene oppnår en høy driftssikkerhet og effektiv energibruk ved hjelp av individuell romkontroll, målere og behovsstyring knyttet til byggets varierende personbelastning. Men det er også viktig at fagpersonell følger opp driften og foretar inspeksjoner og eventuelle justeringer av de tekniske anleggene.

 

 

 

Teknisk rom 2 Ute/bygg

Bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK

Miljøhuset GK er Norges første private næringsbygg som er bygget med passivhusstandard. Det betyr at energibruken skal helt ned mot 65 kWh/m2, sammenlignet med 158 kWh for å få energimerke C.

Å bygge med passivhusstandard medfører spesielle krav til tetthet, materialer og metoder, samt at GK har tatt hele sitt spekter av tjenester og produkter i bruk for å redusere energibruken.

 

Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og alle de spesielle løsningene som er tatt i bruk. Det er bare å klikke seg gjennom bygningen for å få vite mer.