Forandrer disse to byggebransjen?

Prosjekteringslederne Kjetil Thuv (t.v.) fra GK og Bjørn Hauge (t.h.) fra BundeBygg.

Teknologien blir hele tiden mer avansert og utgjør en stadig større andel av investeringene i næringsbyggene. Likevel er byggentreprenøren som oftest eneherskende. Vi spør om nye tider krever nye løsninger i en konservativ bransje. Derfor har vi brakt sammen prosjekteringsleder Bjørn Hauge (t.h.) fra BundeBygg og prosjektleder Kjetil Thuv fra GK for å få bedre kjennskap til deres erfaringer fra Miljøhuset GK, som nå er ferdigstilt.


1. Er delt prosjektansvar mellom bygg- og teknisk entreprenør fremtiden?

Bjørn: – At ansvaret i utgangspunktet er delt er egentlig en fordel. Det er så mye teknologi i en bygning og utviklingen går så fort at det er svært vanskelig for byggentreprenørene å holde seg faglig oppdatert. For å sette det på spissen, en stikkontakt er ikke en stikkontakt lenger.

Kjetil: – Jeg er enig i det. Vi merker at konsulenter og byggentreprenører sliter mer med å holde seg faglig oppdatert, og det er forståelig. Teknologien utvikler seg raskere enn noen gang. Vi som teknisk entreprenør er klare for å ta større ansvar.


2. Er erfaringene fra samarbeidet på Miljøhuset GK så entydige at dere synes det er bra å dele ansvaret mellom entreprenørene?

Bjørn: – Det er viktig å understreke at det er gråsoner mellom hva som har vært vårt eller GKs ansvar. Det har vært en læringsprosess og i dette tilfellet har det gått bra. Begge entreprenørene og byggherre har vært interessert i et godt bygg. Det hadde trolig vært mer uvisst og spennende med en annen byggherre.

Kjetil: – Bjørn har nok rett i det. Vi har høstet nyttige erfaringer i dette prosjektet. I starten hadde vi felles møter hvor både teknisk og bygg var representert. Men etter at vi var kommet godt i gang hadde vi separate møter hvor vi lagde møtereferater hvor vi regnet med at den andre parten skulle følge opp. Det fungerte ikke særlig bra og vi gikk tilbake til felles møter og planlegging.

Bjørn: – Vi lærte raskt at møtereferater ikke erstatter daglig kommunikasjon og oppfølging. Overordnede arbeidsoppgaver og problemstillinger må diskuteres og løses i fellesskap. Deretter kan vi løse detaljene innen fagdisiplinene.

Kjetil: – Det er liten tvil om at god kommunikasjon er viktig med delt ansvar. Det er viktig i et hvert prosjekt. For vår egen del har vi også lært at skal vi ha ansvar for teknisk totalentreprise, må vi ha prosjektledelse på byggeplassen hele tiden. BundeBygg har vært en god læremester. De har vist imponerende effektivitet med kun to ledere på plass. Jeg har sett entreprenører med dobbel bemanning være mindre effektive.

Bjørn: – Kan bare si at entrepriseformen sitter i blodet på oss og at vi er vant til å måtte levere.


3. Har det vært spesielle utfordringer ved å -bygge Norges første passivhus for privat næringsvirksomhet?

Bjørn: – Det er en kjensgjerning at det har vært utført mye dårlig arbeid i vår bransje. Litt flåsete sagt, vi skulle ha bygget med Miljøhuskvalitet i 20 år. Dette er ikke forskning. Det er en utfordring å levere så god kvalitet når det meste handler om fremdrift, kostnader og bunnlinje, men vi har hatt et godt tømrerteam på jobben. Vi kurset litt på forhånd, samt at vi har fokusert på kvalitet i alle prosesser. Vi har lært og vi er blitt målt. Miljøhuset GK oppfyller kravene og mer til.

Kjetil: – Engasjementet i GK har vært stort og det er bra. Men det har også vært utfordrende ved at det til tider har vært litt mange kokker. Avtalene om utleie, innredningsplanene og plassering av verksted har også påvirket prosjekteringen og det har stresset oss. Vi skulle nok begge ha stilt strengere krav til å stoppe prosjektering tidligere.

Bjørn: – Enig i det. Vi kommer alltids i mål, men det blir ikke så effektivt som vi kunne ønske. Men når vi er ferdige husker vi bare det som er bra. Det har ikke på noe tidspunkt vært høylytt diskusjon. Vi har hatt god kjemi, men hadde vi arbeidet med vriompeiser hadde det vært en annen skål. Det har vært et godt samarbeidsklima, evne og vilje!


4. Men vil dere anbefale sidestilte entreprenører for andre prosjekter?

 

Kjetil: – Vi vil jo gjerne ta den rollen. Det er imidlertid ikke avgjørende for oss å ha en totalpakke med elektrisk anlegg. Vi har høstet verdifulle erfaringer i dette prosjektet som vi tar med oss videre. Vi er gode på fagområdene våre, i dette tilfellet byggautomasjon, ventilasjon og rør, og vi kan ta med oss den siste delen ved hjelp av underleverandører. Da får byggherre færre å forholde seg til.

Bjørn: – Jeg vil være forsiktig med å anbefale sidestilt entreprenørskap til andre. Er relasjonene så gode som i dette prosjektet, medfører det liten risiko. Det er uansett positivt med en teknisk entreprenør som tar helhetlig ansvar for stadig mer avansert teknologi. Erfaringene er så positive at når vi nå er i ferd med å innhente anbud på et nytt prosjekt, vil vi også be om en teknisk entreprenør som leverer alt. Men det er viktig for oss at vi har store leverandører med kapasitet som kan ta den rollen på det aktuelle tidspunktet. Hvis ikke må vi dele opp kontraktene.