Omvisning på Miljøhuset GK

Vi holder med jevne mellomrom omvisninger på huset. Ønskes en omvisning kan skjemaet under benyttes. Vi vil så langt vi har kapasitet foreta omvisninger.