Fra C til A+ og lønnsomhet

GK hadde opprinnelig ikke planer om å bygge etter passivhusstandarden, men da beregninger viste at kostnadene kun økte med åtte millioner kroner for å bli best i klassen, begynte planene å ta form.


– Da vi startet planleggingen av nytt kontorbygg var utgangspunktet at vi skulle ha en bygning som oppfylte myndighetenes krav og ikke mer, det vil si energimerking C. Vi gjennomførte en del beregninger og det viste seg at vi gikk opp til B ved å gjøre noen grep og uten at det var snakk om store investeringer, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK.

GK ville uansett bruke huset som et utstillingsvindu for sine egne energieffektive og miljøvennlige løsninger. De beskjedne summene som skulle til for å klatre opp én energiklasse, gjorde at prosjektorganisasjonen stilte seg spørsmålet om hva det ville koste å bygge etter passivhusstandarden.

 

– Det ble en kostnadsøkning på åtte millioner kroner, i hovedsak for å gjøre huset tettere. Enova støtter bygging av passivhus og vi fikk fire millioner i støtte. Dermed ble det kun fire millioner dyrere å gå fra et gjennomsnittshus til å bli best i klassen. Valget var ganske enkelt, sier Valen-Sendstad.

Beregninger viser at Miljøhuset GK trolig vil bruke 1,1 GWh mindre enn en C-merket bygning hvert år, en besparelse på 900.000 kroner.

– Det vil si at investeringen er lønnsom etter 4-5 år, deretter er det ren gevinst, både for miljøet og GK. Dette viser at kravene til bransjen ikke er for strenge. Vi må ha ambisjoner og mål vi kan strekke oss etter, sier Valen-Sendstad.