Lønnsomt og miljøvennlig

Miljøhuset GK er beregnet til å bruke cirka 1,1 GWh mindre enn en C-merket bygning på samme størrelse. Det er en årlig besparelse på cirka 900.000 kroner som medfører at kostnadene med å investere i Miljøhuset GK er nedbetalt i løpet av 4-5 år. Deretter utgjør dette beløpet en årlig nettogevinst.


I sine modeller har Enova lagt til grunn en CO2-besparelse på 395 gram per spart kWh elektrisitet. Med en reduksjon på 1,1 millioner kWh vil dermed GK redusere utslippene med 434,5 tonn CO2 hvert år.

For å sette disse tallene i perspektiv, en gjennomsnittsbil i Norge går 13.800 km i året og slipper ut cirka 2,2 tonn. Reduksjonen i CO2-utslipp fra Miljøhuset GK tilsvarer dermed utslippene fra nesten 200 biler i året – og det er fra én kontorbygning.