Enova om miljøhuset

Et imponerende prosjekt

– GK har gjennom forberedelsene og byggingen av nybygget på Ryenstubben hatt en svært god dialog med Enova, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.

– Prosjektet er gjennomført på en imponerende måte gjennom utredning av nødvendige passivhustiltak, gjennom organiseringen av prosjektet og effektiv utførelse på byggeplassen, sier han.

Gjerstad har hatt en rekke møter med planleggerne og utførende, og mener han har lært mye i løpet av byggeprosjektet.

– Bygget holder etter min vurdering høy kvalitet og framstår som et skoleeksempel på målrettet bygging av et miljø- og energiriktig kontorbygg, sier han.

Gjerstad er svært interessert i å lære mer om brukernes reaksjoner når bygges tas i bruk.
– Jeg ser dessuten med stor spenning fram til de målte resultatene for energibruken, sier han.