Trykktesting med svært gode resultater

06 / 09 / 2011

2 Kommentarer

En viktig faktor for å oppnå målsetningen om passivhus er at Miljøhuset GK er tett og at potensielle kuldebroer blir isolert. Siden beslutningen om å oppføre eget bygg med passivhusstandard, har det vært et godt samarbeid mellom aktørene i prosjektet, prosjektleder, arkitekt, rådgivere og de utførende. BundeBygg AS som byggentreprenør, har benyttet kompetansen som finnes hos rådgiveren Rambøll Norge AS, og optimalisert løsningene sammen med SJ Arkitekter AS. GK som total teknisk entreprenør har tatt i bruk all sin tekniske ekspertise for å tilfredsstille de høye målsetningene i fra byggherren.

I uke 34 ble det i regi av Rambøll gjennomført en bygningsmessig trykktesting på et begrenset område av arealene. Resultatene ble meget oppløftende, luftlekkasjetallet ble målt til 0,26 (n50, luftskifte pr.time ved 50 Pa undertrykk). Kravet fra Enova er 0,60.
 


Kommentarer

comments powered by Disqus