- Miljøbygg et tydelig konkurransefortrinn

24 / 03 / 2014

2 Kommentarer

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB mener miljø vil være nøkkelen til finansieringen av næringsbygg i fremtiden. - Dette er godt nytt for oss som jobber seriøst med å utvikle og installere løsninger for energismarte bygg, sier konserndirektør i GK, Jon Valen-Sendstad.

Det kom frem i en pressemelding fra Entra forrige uke. Ifølge internasjonale undersøkelser, gir miljøbygg dokumentert høyere eiendomsverdi. Denne typen bygg har mellom 5 og 20 prosent høyere leieinntekter og fra 10 til 25 prosent høyere salgspris, viser analysen utført av konsulentfirmaet BCG på oppdrag fra Entra.

Undersøkelsen viser også at miljøperspektivet er attraktivt for investorer. Så mange som to av tre investorer mener det er et viktig vurderingskriterium.

- Miljøbygg er rett og slett sunn fornuft. Lavere energiforbruk, lavere driftskostnader, mer attraktivt for leietagerne, bedre kontantstrøm for eierne, lavere risiko for bankene og bedre renter for kundene. Bygging med høy miljøstandard er imidlertid ikke liv laga uten lønnsomhet. Entras miljøbygg viser at vi er på rett vei. Restverdien på miljøbygg vil også være større fordi kostnaden ved standardheving allerede er tatt. Derfor er vår risiko ved å gå inn i finansieringer av miljøbygg lavere enn ellers, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Konserndirektør i GK, Jon Valen-Sendstad, applauderer utspillet fra Bjerke i DNB.

- Dette er godt nytt for oss som jobber seriøst med å utvikle og installere løsninger for energismarte bygg. Hittil har vi jobbet mot markedskreftene all den stund kostnadene har vært marginalt større for et passivhus enn et c-klasse-bygg. Nå vil vi se tendensen til at høyere leieinntekter og høyere markedsverdi vil rette på dette og flere vil etterspørre lavenergibygg, mener Valen-Sendstad.

Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk. Bare 23 prosent av norske nybygg var i 2012 miljøsertifisert i henhold til et globalt sertifiseringssystem eller bygget for å kvalifisere til miljøsertifisering. Det betyr at Norge ligger langt bak land som Singapore, Storbritannia, USA, Australia og Brasil.

Innen 2015 er det ventet en dobling av antallet miljøsertifiserte bygg i Norge. Et eksempel er Miljøhuset GK på Ryen som blant annet årlig sparer energiutgifter tilsvarende 900.000 kroner sammenlignet med et C-merket kontorbygg.


Kommentarer

comments powered by Disqus