GK Miljøstipend 2013

27 / 02 / 2014

2 Kommentarer

Fra venstre: Babak E. Ebrahimi mottok GKs Miljøstipend 2. pris kr. 12.500,- og Marco Plano mottok 1. prisen på kr. 25.000, Foto: GK/Heidi Øvergaard

Fra venstre: Konsernsjef Jon Valen-Sendstad overrekker GKs Miljøstipend 1. pris pålydende kr. 25.000,- til masterstudent Marco Plano fra NTNU, og Bjørn S. Johansen Fagdirektør GK Ventilasjon Entreprise. Foto: GK/Heidi Øvergaard

Fra venstre: Konsernsjef Jon Valen-Sendstad overrekker GKs Miljøstipend 2. pris pålydende kr. 12.500,- til masterstudent Babak E. Ebrahimi fra NTNU og Bjørn S. Johansen Fagdirektør GK Ventilasjon Entreprise. Foto: GK/Heidi Øvergaard

Høyskolestudentene Marco Plano og Babak E. Ebrahimi ved NTNU, mottok 25. februar 2014 GKs Miljøstipend.

I november 2013 utlyste GK en case konkurranse blant høgskole- og universitetsstudenter i Norge. Utvikling av unge talenter er viktig både for bransjen og GK, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad. Miljøstipendet skal bidra til å inspirere til interesse for inneklima og energi i bygg. Dette er et av tiltakene GK har for å synliggjøre hva GK jobber med og de utviklingsmulighetene vi som fremtidig arbeidsgiver kan tilby studenter, sier HR-konsulent Caroline Kindle.

Casespørsmålet oppgaven var basert på: «Hva slags innvirkning har det fysiske arbeidsmiljøet på effektivitet og produktivitet, og hvordan skape et optimalt inneklima med lavere energibruk?».
Som en ledende aktør i Norden er det viktig for GK å bidra til faglig utvikling innen energieffektivisering og inspirere så mange som mulig til å arbeide for et bedre miljø. GK jobber for et bedre miljø og ønsker å inspirere studenter over hele landet til å gjøre det samme.

GKs årlige Miljøstipend er på til sammen kr. 50.000,- (ett på kr. 25.000,- og to på kr. 12.500,-). Miljøstipendet deles ut til bachelor-, master-, eller fagskole studenter som har interesse av bygg med fokus på gode, fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger. Formålet er å inspirere studentene til å lære mer om å utvikle miljøvennlige løsninger. (For 2013 ble det delt ut 2 priser, da det kun var 2 besvarelser som var relevante i forhold til casespørsmålet.)

GK fikk inn mange gode besvarelser og de innsendte oppgavebesvarelsene ble nøye vurdert av juryen bestående av: Fagdirektør Ventilasjon Bjørn S. Johansen, HR-konsulent Caroline Kindle, Fagansvarlig Energi Espen Aronsen, og Mads Mysen fra Sintef Byggforsk/Professor II ved HiOA. Vinnerne er valgt på bakgrunn av både oppgavens løsning faglig, kreativitet og realitet i oppgaven, samt karakterer fra studiet. De to casene som ble plukket ut som vinnere har en høy faglig standard og ser fremover på utviklingen innen inneklima.  

Hvem mottok GKs Miljøstipend?

Marco Plano
mottok 1. prisen pålydende kr. 25.000 kroner for sin oppgave “Indoor Comfort for Commercial Buildings”. Oppgaven tar opp nye muligheter rundt “Design Builder”, luftkvalitet inne, m støy i innemiljø. Marco studerer nå ved NTNU og tar en master innen Innovative Sustainable Energy Engineering. Han har fra før en bachelor fra studier i Italia, hvor han også kommer fra, og en master fra Stockholm. Marco mottok førsteprisen på grunnlag av at han har et framtidsrettet utgangspunkt som samsvarer med GKs arbeidsmetode og utviklingsstrategier.


Babak E. Ebrahimi mottok 2. prisen pålydende kr. 12.500 kroner for sin oppgave der han skrev om energibærere (energy carrier), varmesystemer, ventilasjonssystemer og lys. Babak er fra Iran hvor han også tok sin Bachelor som han nå kompletterer med en master innen ‘Industrial Ecology-Environmental System Analysis’ ved NTNU. Babak mottok 2. prisen på grunnlag av at han har tar opp emner som er veldig interessante for GK og som samsvarer med GKs arbeidsmetode og utviklingsstrategier.
 

Prisutdelingen

Tirsdagen den 25. februar var dagen kommet for utdeling av Miljøstipendet til vinnerne. Det ble en hyggelig dag som startet med at studentene fikk en presentasjon om GK og utviklingsmuligheter i selskapet. Dagen fortsatte med lunsj sammen med både konsernledelsen i GK og ledergruppen i GK Norge, etterfulgt av prisutdelingen ved Konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Videre fikk studentene en omvisning på Miljøhuset GK, hvor de fikk muligheten til å stille spørsmål om konstruksjoner, funksjoner og hvordan inneklimaet i et passivhus virker. Spennende sier de to studentene, «huset er veldig passivt» sier Marco og ler.

Hva synes studentene om å skrive caseoppgaven?

Marco sier at det er fascinerende å arbeide med innemiljø, spesielt ettersom det er lite prioritert i Italia. Interessen for inneklima startet ved studiene i Stockholm og synes det å delta i konkurransen om Miljøstipendet ga han en god mulighet til å bli bedre kjent med fagfeltet og GK som selskap. Babak mente at det var spennende å se at miljøhus/passivhus faktisk eksisterer – ikke bare på papir. For han er det tankevekkende å se prosjekter i Norge ettersom varme ikke er et problem i Iran, men desto mer kjøling.  

Hva er deres ønsker for fremtiden?

Begge studentene er snart ferdig med hver sin masterutdannelse og er spente på fremtiden. Marco har planer om å jobbe i Oslo og mener at Miljøstipendet har gitt ham enda en anledning til å bli i Norge. Han har gjennom å skrive caseoppgaven oppdaget at GK er en interessant arbeidsgiver for han ettersom bedriftens virksomhet overensstemmer med det han studert. Babak har tenkt å studere videre og ta en doktorgrad innen «Environmental analysis» og utvikle seg innen forskning. Analyser av miljøsystemer er også en av grunnene til at caseoppgaven fra GK var så interessant for Babak. 

Tips til studenter neste år?

Marco og Babak deler gjerne noen tips til studenter som ønsker å søke GKs Miljøstipend neste år. Det er en fordel å kjenne til fagområdene eller ha gjort noen prosjekter av lignende karakter på studiet ditt, mener Marco. Babak legger til at det er viktig å velge et tema som er interessant for en selv, da bli man inspirert sier han.

En varm takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av GK Miljøstipend! GK ser frem til en ny runde med gode søknader til Miljøstipendet 2014 og håper å inspirere flere studenter til å sende inn sine forslag til høsten.

Kontakinformasjon:

Caroline Kindle, Avdeling HR/HMS
caroline.kindle@gk.no


Kommentarer

comments powered by Disqus