Bellona gratulerte med Norges mest energieffektive bygg

28 / 08 / 2012

2 Kommentarer

Bellonas Guro Nereng gratulerte GK-sjef Jon Valen-Sendstad og GKs eier John-Erik Karlsen med Norges mest energieffektive kontorbygg, og overrakte en kasse vin som bevis på at GKs nye hovedkvarter er mer energieffektivt enn Bellonas eget.

Det var under åpningen av Bellonahuset at Frederic Hauge lovet en kasse vin til de første som klarte å oppnå lavere energibruk enn miljøorganisasjonen. Under åpningen av Miljøhuset GK torsdag, ble det klart at bygningen som er et passivhus vil bruke 67 kWh pr. m2 i året, knappe 1 kWh pr. mindre enn Bellonas bygg.    

Konsernsjef Valen-Sendstad sendte utfordringen videre og lovte en kasse vin til de første som klarer å bygge et bygg som bruker mindre energi enn GKs passivhus.

– Jeg håper at noen slår oss, og helst så fort som mulig, sa han

Med energibruk ned mot en tredjedel sammenlignet med andre nybygg, vil hovedkontoret til den totaltekniske entreprenøren GK være en svært lønnsom investering og samtidig godt for miljøet.

– Den ekstra investeringen på fire millioner kroner i passivhusstandard vil være nedbetalt i løpet av 4-5 år, på grunn av redusert energibruk. Vi har beregnet at vi sparer cirka 900.000 kroner i året, sa Jon Valen-Sendstad.

Et passivhus er langt tettere og bedre isolert enn andre bygninger. Beregninger foretatt etter passivhusstandarden viser at bygget kan bruke ned mot 52 kWh per m2 i året. Et bygg med energimerke C kan bruke opp mot 168 kWh. Etter kriteriene for Energimerkingen vil GKs bygg bruke 67 kWh, mot Bellonas 68.

Beregningene viser at Miljøhuset GKs passivhusstandard vil redusere energibruken med 1,1 GWh årlig. CO2-utslippene vil dessuten reduseres med 435 tonn per år. Det tilsvarer utslippene fra 200 biler med en årlig gjennomsnittslengde på 13.800 km.

At bygget er så tett betyr at det vil bruke mer energi til kjøling om sommeren enn til oppvarming om vinteren. 96-97 prosent av energien til oppvarming, varmtvann og ventilasjon genereres av de store varmepumpene som står utenfor huset.

– Dette viser at standardene ikke er for strenge så lenge prosjektet planlegges og utføres godt. Det er store potensialer for å redusere energibruken i private og offentlige næringsbygg, sa Valen-Sendstad.

Enova har støttet byggingen av Miljøhuset GK med fire millioner kroner, og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad har fulgt byggeprosessen på nært hold og berømmet GK under åpningen for deres bidrag til å redusere energibruk i bygg.

– Vi støtter aktører som GK som går foran og de vil danne grunnlag for å sette en ny standard og bidrar til å endre en hel byggeskikk, sa Nakstad.

Beregninger utført av Enova viser at energibruken i yrkesbygg kan reduseres med 6-8 TWh fram mot 2020. I Norge brukes det årlig 35-38 TWh i næringsbygg, og bare på effektiv drift er det mulig med reduksjoner opp mot 15 prosent.


Kommentarer

comments powered by Disqus