Hus

Bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK. Klikk deg gjennom bygningen for å
få vite mer

Teknisk rom 1

Kontor

Teknisk rom 2

Ute/bygg